Portal miłośników polskich szlaków wodnych

Narew

Zobacz ogólne uwagi n/t drogi wodnej „Jeziorami, kanałami, Pisą i Narwią z Mazur do Warszawy

Opis szlaku, locje, schematy dróg wodnych Pisy, Narwi, Kanału Żerańskiego:

„Polskie Drogi Wodne – Przewodnik dla wodniaków”:

www.waterways.pl/przewodnik

Opis szlaku (wersja skrócona, czterojęzyczna EN, D, F, PL), locje, schematy dróg wodnych Pisy, Narwi, Kanału Żerańskiego:

“Waterways in Poland | Wasserwege in Polen | Voies navigables de Pologne | Drogi wodne w Polsce”:

www.waterways.pl/guide

Mapa polskich dróg wodnych:

„Mapa dróg wodnych Polski”:

www.waterways.pl/map